Mehanizmi ROL ERGO - Švedska

ERGOSTO – Stolovi podesive visine

Humascale stolice

Prilagodite vaše radno okruženje savremenim trendovima

Stolovi podesive visine su danas standardni deo modernog, zdravog i dinamičnog radnog mesta. Jednostavnim pritiskom na taster podešavate visinu stola i menjate vaš radni položaj iz sedećeg u stojeći i obrnuto. Time se izbegavaju negativne posledice dugog sedenja, a ne prekidaju se radne
aktivnosti.

Moderno i ergonomski prilagođeno radno mesto donosi drugačiji odnos prema radu i povećanu produktivnost.

Saznaj više

Naše Reference